Zicht op het verleden

     


Speurtocht

In de huidige tuin en in de directe omgeving van de ARH, zijn nog enkele elementen te vinden die verwijzen naar de bijzondere historie van deze plek.
Met een beetje inspanning kun je je vast voorstellen waar de wasserij van de Zusters was, en de koestal…

De wasserij lag direct in het verlengde van de markante erker van onze lerarenkamer.
Als je de deur uitstapt de tuin in, dan zou je vroeger tegen de wasserij zijn aangelopen.
Het gebouw besloeg het gehele grasveld van de oude tuin. De stallen voor het vee bevonden zich direct achter de wasserij. Gezien vanaf het schoolterrein was dat links van de oprit in de nieuwe tuin. Net buiten de huidige afrastering.

round_corner
Koestal met links de kastanjes/ HVB Archief | Huis links staat op de plaats van de stal, ernaast de kastanjes

Dus als je ter hoogte van het kleine grasveldje in de nieuwe tuin staat, dan zouden de stallen zich in vroeger tijden voor je uitgestrekt hebben. De kastanjebomen die toen hun schaduw wierpen op het stalgebouw staan er nog altijd.

Bomen

Het zicht op de historische bomenrij vanuit onze tuin maakt dat het verleden hier nog niet helemaal vervlogen is. Helaas is afgelopen jaar een exemplaar gekapt, nadat eerder een zware tak plotseling af brak en deels op het naastgelegen huis terechtkwam.

round_corner
Kastanjes die vroeger langs de stal stonden

Dan is er nog de linde die aan de ‘verkeerde’ kant van de afrastering aan de Ommegang terecht is gekomen.
Deze boom maakte ooit deel uit van een groep van vijf linden, waarvan er vier in de ARH tuin staan.
De lindebomen zijn lang niet zo oud als de kastanjes. Geplant in de jaren zeventig, de tijd dat de kleuterleidster- opleiding in ons gebouw zat, komen ze met hun vijftig jaren eigenlijk nog maar net kijken.

round_corner
Buitengesloten linde (links)

Om de groep ondanks de ongelukkige verdeling bij elkaar te houden zorg ik ervoor dat het hekwerk ter plaatse niet helemaal begroeid raakt met klimop. Zo blijft er zicht op de buitengesloten linde en de relatie van dit exemplaar met de bomengroep in onze tuin.

De groep beuken naast de vijver in de oude tuin is afkomstig uit de tuin van de Zusters.
Willem ( voormalig leraar aan de ARH ) wist de jonge bomen veilig te stellen toen de sloop van het kloostercomplex in volle gang was.
Eigenlijk waren ze maar tijdelijk zo bij elkaar gezet, en was het de bedoeling later een meer geschikte plek te zoeken. Daar is het nooit van gekomen.
Inmiddels zijn de bomen tot een mooie groep uitgegroeid.
Geleidelijk aan zal deze bomengroep het karakter van de oude tuin meer gaan bepalen.

round_corner
Beuken van Willem

Gewijde tegels

Voor de bestrating van het bordes rondom de kantine zijn tegels van het oude fietsenplein hergebruikt.
Het fietsenplein is in de beginjaren van de ARH ooit door een groep ouders helemaal betegeld. Dat moet een enorme klus zijn geweest gezien de afmetingen van het plein. De tegels voor dit project werden uit de tuin van de Zusters overgebracht ten tijde van de sloop van het kloostergebouw.

round_corner
Het oude fietsenplein in 2012

Veel van de tegels zijn erg oud en afkomstig van de ‘Cour’- het plein dat voor de kapel van de Zusters lag.
Deze kapel van architect J.C. Leijen uit 1929 was befaamd vanwege de goede akoestiek en fraaie lichtinval, maar werd -eeuwig zonde- gelijk met het klooster gesloopt.

round_corner
Koepelkapel/ HVB Archief | Bordes ARH met hergebruikte tegels

De oude tegels zijn te herkennen aan de kleine zwarte stukjes in het betonmengsel. Dit zijn stukjes basalt die werden toegevoegd om het oppervlak van de tegel slijtvast te maken.

round_corner
Oude tegel met stukjes basalt

Bronnen

Buurman Licht
HVB: Historische Vereniging Bergen
Bergense Kroniek Nr 2 November 2005